Ανάλυση της Αγοράς

Το αργό πετρέλαιο αποτελεί αναμφισβήτητα το σημαντικότερο εμπόρευμα διεθνώς, τόσο ως προς την παραγωγική του αξία, όσο και προς τη σημασία του για την παγκόσμια οικονομία. Στις μέρες μας, αυτό αποτελεί το πιο εμπορεύσιμο μη χρηματοοικονομικό εμπόρευμα στον κόσμο, καθώς καλύπτει πάνω από το 40% των ενεργειακών αναγκών διεθνώς. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η σημασία του αργού πετρελαίου αυξάνεται διαρκώς και πηγάζει από το γεγονός ότι αποτελεί το βασικό προϊόν για μια σειρά από απαραίτητα αγαθά όπως η βενζίνη, τα αεροπορικά καύσιμα και τα πλαστικά.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα θεμελιώδη της πετρελαϊκής βιομηχανίας έχουν μεταβληθεί δραματικά. Οι τιμές του πετρελαίου δεν ελέγχονται πια από τα καρτέλ αλλά καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση σε διεθνές επίπεδο, επιτυγχάνοντας έτσι την εξισορρόπησή τους μέσω του μηχανισμού των τιμών.

Μια συστημική ανισορροπία μεταξύ της σημαντικά αυξημένης προσφοράς και της αναιμικής αύξησης της ζήτησης αύξησε σημαντικά τις τιμές πετρελαίου. Νέοι μέθοδοι εξόρυξης, όπως η υδραυλική ρηγμάτωση και η οριζόντια εξόρυξη, η επέκταση των σχετιζόμενων με το πετρέλαιο υποδομών και η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων, ειδικά σχιστολιθικού πετρελαίου, έχουν συνεισφέρει στην επίτευξη υπερπροσφοράς στην αγορά. Από την άλλη μεριά, η αδύναμη παγκόσμια οικονομία, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της κινέζικης οικονομίας την περίοδο εκείνη συγκεκριμένα μείωσε την ζήτηση πετρελαίου, ενώ πιο γενικά, η αυστηρότερη νομοθεσία για την οικονομία καυσίμων και η ανάπτυξη αποτελεσματικότερων κινητήρων, συνεισέφεραν στη μείωση της ζήτησης για πετρέλαιο μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με την US Energy Information Administration, το 2014 η αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και λοιπών καυσίμων ήταν περίπου διπλάσια από την αύξηση της κατανάλωσης. Το 2017, η παγκόσμια παραγωγή ήταν η ίδια με την παγκόσμια κατανάλωση.

Η υπερπροσφορά και οι χαμηλότερες τιμές κυριάρχησαν μετά το 2008 μέχρι και το 2017. Με την αγορά πετρελαίου πιο ισορροπημένη από τα προηγούμενα χρόνια, οι τιμές πετρελαίου κυμαίνονται ακόμα κοντά στα χαμηλά τους. Συστημικές αλλαγές στην αγορά το 2017 διακρίνονται από τη διαφορά μεταξύ του Brent και του WTI με το τελευταίο να πωλείται κοντά στα $50 και το πρότερο κοντά στα $60.

Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι βιομηχανικές χώρες κατένειμαν σημαντικά κεφάλαια στην έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, σε μια προσπάθεια να υποκαταστήσουν τα ορυκτά με καθαρά καύσιμα και να δημιουργήσουν ένα αειφόρο μέλλον για τον πλανήτη. Ωστόσο, η μετάβαση από μια εξαρτώμενη από το πετρέλαιο οικονομία σε μια οικονομία που βασίζεται σε νέες πηγές ενέργειας, πραγματοποιείται με σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες. Τα πετρελαϊκά προϊόντα παραμένουν η κυρίαρχη πηγή ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην πραγματικότητα, μέχρι σήμερα, η ημερήσια κατανάλωση βαρελιών πετρελαίου και ρευστών καυσίμων (98 εκατομμύρια βαρέλια βάσει των στοιχείων του 2017) είναι μεγαλύτερη από οποιουδήποτε άλλου εμπορεύματος.

Το πετρέλαιο αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές ενέργειας για δεκαετίες ακόμα.

ascenergy market intelligence market