Η Εταιρεία

Η ASC Energy είναι μια ελληνική Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με το νόμο 4072/2012 , η οποία ειδικεύεται στην διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών που αφορούν το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγα προϊόντα του.
Η εταιρεία διευθύνεται από τον κ. Αριστείδη Κωνσταντινίδη, ο οποίος διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία στο χώρο του πετρελαίου, έχοντας διατελέσει Διευθυντής Εργασιών στις Royal Dutch Nedlloyd και AP Moller Maersk στην Αθήνα, Επικεφαλής Διαπραγμάτευσης Πετρελαίου στη Shell Oil στο Λονδίνο και Διευθύνων Σύμβουλος στην Bominflot Hellas στην Αθήνα.

Η ASC Energy ενεργεί κυρίως ως πράκτορας ξένων εταιρειών που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ελληνική αγορά αλλά και για Έλληνες αγοραστές, μικρού ή μεσαίου μεγέθους, που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Η ASC Energy απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό 12 ατόμων με σημαντική εμπειρία στις πωλήσεις, τις διοικητικές εργασίες, τα χρηματοοικονομικά και τη συμβουλευτική.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον, χαρακτηριζόμενο από ανισορροπίες στην προσφορά και τη ζήτηση, γρήγορες μεταβολές τιμών και αμείλικτο ανταγωνισμό, η ASC Energy καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προσφέρει στους πελάτες της αξιόπιστες υπηρεσίες, οι οποίες εκτείνονται από την αγορά και παράδοση αργού πετρελαίου και των παράγωγων προϊόντων του μέχρι την ανάλυση της αγοράς και παροχή συμβουλών σε λειτουργικά θέματα.

Η ASC Energy αποτελεί το βασικό μέτοχο (90%) της ASC Oil Trading LP, η οποία είναι Σκωτσέζικη Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) η οποία ιδρύθηκε το 2015 στη Σκωτία (Αρ. Μητρώου SL021161).

Η ASC Oil Trading LP δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύεται στην φυσική εμπορία ποικίλων ποιοτήτων αργού πετρελαίου και παράγωγων προϊόντων του, καθώς και στο trading της διαφοράς στην τιμή μεταξύ του Brent και του WTI, στρατηγική η οποία είναι ευρέως γνωστή ως εξισορροπητική κερδοσκοπία – arbitrage. Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται αποτελεσματικά από διεθνείς πετρελαιοπαραγωγούς και traders με σκοπό την αντιστάθμιση του κινδύνου ή την κερδοσκοπία.