Προϊόντα

Η ΑSC Energy, δραστηριοποιούμενη ως πράκτορας της θυγατρικής της εταιρείας ASC Oil Trading LP, πωλεί σε πελάτες στην Ελλάδα μια ευρεία γκάμα προϊόντων αργού πετρελαίου και των παραγώγων του, τα οποία παραδίδονται σε απαλλασσόμενους από ΦΠΑ αποθηκευτικούς χώρους ανά τον κόσμο. Τα πιο σημαντικά προϊόντα είναι τα ακόλουθα:

Gas Oil
ascenergy sep
Το Gas Oil είναι ένα καύσιμο παρόμοιο με το πετρέλαιο κίνησης, διαθέτοντας ελαφρώς υποδεέστερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία, στα αγροτικά μηχανήματα, στη θέρμανση των κατοικιών, στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στις μεταφορές και στη ναυτιλία. Γενικά, τα Gas Oils παράγονται από πετρέλαια με υψηλότερο εύρος βρασμού σε σχέση με τη βενζίνη.

Παράγει 12% περισσότερη ισχύ σε σχέση με το αέριο
Εύκολα παραδοτέο
Η κατοχή του φορτίου δύναται να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά ως αποθηκευμένη αξία.

Οι πελάτες δύνανται να αγοράσουν μέσω της ASC Energy υψηλή ποιότητας ποσότητες Gas Oil, με ελάχιστη παραγγελία τους 50 μετρικούς τόνους και με παράδοση μέχρι και 24 μήνες.

Για τους κατόχους Gas Oil, η ASC Energy παρέχει τη δυνατότητα εκμίσθωσης του φορτίου τους σε τρίτο αντισυμβαλλόμενο έναντι μηνιαίου μισθώματος, μεταφέροντας τα δικαιώματα χρήσης αλλά διατηρώντας την κυριότητα. Ακόμα, υπάρχει πρόβλεψη ώστε ο κάτοχος του φορτίου να έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τα παραχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης όποτε το επιθυμεί, σε περίπτωση που θέλει να πουλήσει το φορτίο του στην αγορά.

Crude Oil
ascenergy sep
Το αργό πετρέλαιο αποτελεί το εμπόρευμα με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παγκοσμίως. Οι κυριότερες ποικιλίες του είναι το Brent (εξορύσσεται στη Βόρεια Θάλασσα) και το WTI (παράγεται στις μέσο-δυτικές περιοχές και στον Κόλπο του Μεξικού στις Η.Π.Α.). Και οι δύο αποτελούν ελαφρύ και γλυκό αργό πετρέλαιο υψηλής ποιότητας. Το Brent και το WTI αποτελούν τους σημαντικότερους δείκτες των πετρελαϊκών αγορών, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευομένων ποικιλιών αργού πετρελαίου διεθνώς τιμολογείται βάσει αυτών.

Παρά το γεγονός ότι είναι παρόμοια βάσει των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, το Brent και το WTI διαπραγματεύονται ιστορικά σε διαφορετικές τιμές. Η διαφορά μεταξύ των δύο αντικατοπτρίζει όχι μόνο τις διαφορές στην ποιότητα αλλά και τα δεδομένα της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς και γεωπολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος μεταφοράς τους στον τελικό χρήστη.

Οι πελάτες δύνανται να προμηθευτούν ποσότητες αργού πετρελαίου Brent και WTI, με ελάχιστο ύψος παραγγελιών τα 1.000 βαρέλια και με παράδοση από 1 μέχρι 24 μήνες.

ascenergy market world of commodities en_asc