Το πετρέλαιο σε αριθμούς

>

Ο πίνακας Crude Oil Clock δείχνει τη συνολική ποσότητα του πετρελαίου που έχει καταναλωθεί μέχρι σήμερα, αλλά και πόσα βαρέλια έχουν καταναλωθεί από τη στιγμή που ανοίξατε τη σελίδα.
test
Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Ενεργειακής Κατανάλωσης. Όλες οι μετρήσεις γίνονται σε Btu (Βρετανικές θερμικές μονάδες) – Ρυθμίζεται κάθε δευτερόλεπτο.
test
Τα στοιχεία για την παγκόσμια παραγωγή ορυκτών καυσίμων & εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Όλες οι μετρήσεις είναι σε Btu (Βρετανικές θερμικές μονάδες).
test